KUBÁT - Energo, s.r.o.

Dětřichov 230
464 01 Dětřichov

Phone+420 602 652 654
mailinfo@kubat-energo.cz
web www.kubat-energo.cz

Naše služby

Naše firma realizuje:

- Kompletní průmyslové potrubní rozvody (nerez, ocel, měď, plast)
- Dodávky a rekonstrukce energetických celků (výměníkové stanice, kotelny, kogenerační jednotky)
- Kompresorové stanice
- Vytápění a chlazení pro průmyslové a adminidstrativní objekty
- Výroba a montáž ocelových konstrukcí, zámečnické práce

- Svářečské práce
 • Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG)
 • Obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA)
 • Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
 • Pájení plamenem, měď

- Provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařizení
 • Zařízení pro výrobu a úpravu plynů - médium - bez omezení
 • Domovní plynovody: ocel, měď - médium: zemní plyn
 • Průmyslové plynovody: ocel, měď - médium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • SNTL, STL, VTL plynovody: ocel, měď - médium: propan, butan a jejich směsi
 • Rozvody technických plynů: médium - bez omezení
 • Rozvody vzduchu
 • Zařízení pro spotřebu plynů spalováním: spotřebiče s výkonem pod 50kW, kotle, pece a průmyslová tepelná zařízení s výkonem 50 kW a více médium: plynná paliva

- Protipožarní prostupy systému HILTI
- Stěhování energetických celků a technologií do celkové hmotnosti 20t
- Servisní práce 24 hodin denně na základě servisní smlouvy